طراحی و ساخت سونای خشک - 2

طراحی و ساخت سونای خشک

طراحی و ساخت سونای خشک به اتاقی کوچک ساخته‌شده از چوب سرو گفته می شود که با دمای کنترل‌ شده است که به منظور بهره‌گیری از هوای گرم در حالت خشک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سونا مکانی برای استراحت، تجدید قوا، رسیدن به آرامش ذهن، روح، روان و جسم است.

سونا خشک حتماً باید از چوبی ساخته شود که به صورت لنبه سونایی شکل داده شده باشد.

این لنبه‌ها با شیارهایی که دارند درون یکدیگر رفته و به چوب زیرسازی (که قبلاً به دیوار وصل می‌شود) متصل می‌شوند برای صندلی‌ها از چوبی به نام کف صندلی استفاده می‌شود که با آن صندلی ها را یک طبقه یا دوطبقه می‌سازند.

رنگ سونا نباید به صورت معمول بقیه رنگ های چوب باشد (به دلیل سرطان زا بودن) و در آن فقط از سیلر و کیلر و روغن مخصوص استفاده می‌کنند.

برای تامین گرمایش با توجه به محاسبات انجام شده می توان از کوره های گازی و یا هیترهای برقی استفاده نمود.

شرکت آریان استخر با توجه به توانایی خود با بهترین طراحی ها در کمترین فضاها و با نصب تجهیزات روز دنیا آماده خدمت رسانی به هموطنان گرامی می باشد.