طراحی و ساخت تونل مه - 2

طراحی و ساخت تونل مه

طراحی و ساخت تونل مه را تنها از تیم متخصص شرکت آریان استخر بخواهید.

تونل مه به راهرویی گفته می شود که بوسیله پاشش پودرآب از تمامی جهات به سطح بدن موجب خنک شدن بدن می شود.

در مکان هایی که امکان ساخت حوضچه آب¬سرد وجود نداشته باشد، استفاده از تونل مه پیشنهاد می گردد.

تونل مه یکی از جدیدترین و مطبوع ترین آیتم هایی است که اکنون در مجموعه های ورزشی و آبی مورد استقبال عموم قرار می گیرد که در کنار سوناها و جکوزی مورد استفاده قرار دارد.

این سازه با حداقل هزینه و در کمترین ابعاد قابل ساخت می باشد.

شرکت آریان استخر با گروه کاملی از کارشناسان متخصص و مجرب در تمامی زمینه های مورد نیاز در ساخت این سازه شامل طراحی و ساخت در سراسر کشور رویای شما را تحقق می بخشد.