محاسبه فیلتر شنی برای استخر

فیلتر شنی مناسب استخر

هنگام خرید فیلتر شنی باید ابتدا برای محاسبه فیلتر شنی برای استخر اقدام نمایید.

فیلتر شنی استخر یک بخش مهم استخر شماست که وظیفه تمیز کردن استخر شما را بر عهده دارد.

بدون داشتن فیلتر تصفیه با تصفیه شیمیایی نهایتا یک ماه می توانید از استخر استفاده کنید.

پس اگر فیلتر تصفیه ندارید هرچه سریعتر برای محاسبه فیلتر شنی برای استخر خود و خرید آن اقدام نمایید.

برای محاسبه فیلتر استخر، باید حجم استخر، ظرفیت، نرخ جریان و برخی عوامل تاثیرگذار دیگر از جمله نوع پمپ را محاسبه کنید.

فیلتر در ترتیب تجهیزات بعد از پمپ قرار می گیرد.

فرقی ندارد شما یک فیلتر قدیمی را تعویض می کنید و یا یک فیلتری جدید برای استخر خود تهیه می کنید، در هر دو صورت باید فیلتر را با پمپ تطبیق دهید.

در ادامه یک راهنمای گام به گام آورده شده است که نحوه ارزیابی صحیح نیازهای فیلتراسیون را توضیح می دهد.

  1. حجم استخر را محاسبه کنید

برای انتخاب درست و صحیح مدل فیلتر، مهم است که تعیین کنید چه مقدار آب باید فیلتر شود پس بنابراین باید حجم آب استخر را محاسبه نمایید.

محاسبه فیلتر شنی برای استخر

هنگام محاسبه حجم یک استخر از چند فرمول ساده و رایج استفاده میکنیم که بسته به فرم استخر شما انتخاب میشود:

فرمول محاسبه حجم استخر مستطیلی

طول x عرض x عمق متوسط ​​= حجم استخر

فرمول محاسبه حجم استخر دایره ای

شعاع x شعاع x 3.14 (pi) x عمق متوسط ​​= حجم استخر

فرمول محاسبه حجم استخر بیضی شکل

½ طول x ½ عرض x 3.14 (pi) x عمق متوسط ​​= حجم استخر

فرمول محاسبه حجم استخر با اشکال نامنظم

برای استخرهایی که مستطیل، دایره یا بیضی نیستند و ترکیبی از تمام فرم ها هستند باید حجم آن را با استفاده از روش زیر محاسبه کنید:

یک طرح با یک مقیاس از استخر روی یک تکه کاغذ گراف مشبک، با هر مربع یک سانتی متر مربع بکشید.

(توجه: اگر مربع های کاغذ مشبک 1 سانت است بهتر است طرح را در مقیاس 100/1 بکشید در غیر این صورت برای محاسبه دقت لازم را داشته باشید.)

اکنون تعداد مربع ها را بشمارید، با شمارش مربع های داخل طرح می توانید مساحت استخر را محاسبه و تبدیل نمایید.

فراموش نکنید که تخمین بزنید که تمام مربع های نیمه پر شده به چند مربع کامل می رسد زیرا تخمین نزدیکی از مساحت استخر ارائه می دهد.

مساحت به دست آمده را در عمق متوسط ​​تقریبی استخر ضرب کنید، به این ترتیب حجم آب استخر شما به دست می آید.

مساحت به دست آمده را در عمق متوسط ​​تقریبی استخر ضرب کنید، به این ترتیب حجم آب استخر شما به دست می آید.

  1. ظرفیت را محاسبه کنید

ظرفیت به عنوان تعداد گالن آبی که استخر در خود نگه می دارد (بر خلاف حجم، که یک اندازه گیری فضایی است) تعریف می شود.

فرمول ظرفیت

حجم استخر x 7.48 = ظرفیت استخر بر حسب گالن

مثال

فرض کنید یک استخر مستطیلی دارید که 4 متر طول و 2 متر عرض دارد و عمق متوسط ​​آن 1 متر است. ابتدا باید حجم استخر را محاسبه کنید.

بنابراین به سادگی این اعداد را به معادله حجم متصل کرده و ضرب کنید: 4x2x1.5= 12 متر مکعب (حجم استخر).

حالا حجم را به معادله ظرفیت وصل کنید و ضرب کنید: 12×7.48=89.76 گالن (ظرفیت استخر).

  1. نرخ جریان را پیدا کنید

نرخ جریان، حجم آبی است که در طول یک دوره زمانی خاص از نقطه معینی عبور می کند که بر حسب گالن در دقیقه (gpm) یا گالن در ساعت (gph) اندازه گیری می شود.

فرمول نرخ جریان: ظرفیت ÷ زمان گردش (به ساعت) = سرعت جریان در ساعت

سرعت جریان در ساعت ÷ 60 = سرعت جریان در دقیقه

مثال

فرض کنید می خواهید استخر را طوری تنظیم کنید که نرخ گردش 8 ساعته داشته باشد.

معادله یافتن سرعت جریان برای یک استخر 29920 گالن (صرف نظر از شکل آن) این است: 29920 ÷ 8 = 3740 gph.

برای محاسبه دبی در دقیقه در این مورد: 3740 ÷ 60 = 62.3. این سرعتی است که شما می خواهید فیلتر با آن کار کند.

بیان این وضعیت به گونه ای دیگر

محاسبات برای استخر 29920 گالن شما نشان می دهد که برای فیلتر کردن ظرفیت استخر در هشت ساعت به سرعت جریان 62.3 gpm نیاز دارید.

بنابراین، هدف شما این است که تعیین کنید کدام مدل از فیلتر می‌تواند 62.3 گالن آب در دقیقه را تحمل کند، که در نتیجه گردش کامل مورد نظر هر هشت ساعت به دست می‌آید.

  1. نرخ جریان فیلتر را تعیین کنید

در مرحله بعد، تعیین کنید که آیا فیلتری که می خواهید استفاده کنید می تواند میزان جریان مورد نیاز شما را کنترل کند یا خیر.

نرخ جریان فیلتر به عنوان مقدار آب فیلتر شده در یک دوره زمانی معین که بر حسب گالن در دقیقه بیان می شود، تعریف می شود.

فرمول نرخ جریان فیلتر

ناحیه فیلتر x نرخ فیلتر = نرخ جریان فیلتر بر حسب gpm.

منطقه فیلتر” مساحت سطح محیط فیلتر است.

نرخ فیلتر تعداد گالن آبی است که در طول کارکرد سیستم گردش از محیط فیلتر موثر در دقیقه عبور می کند.

نکته: اگر تعیین نرخ جریان فیلتر کمی دلهره آور به نظر می رسد، فقط هر دو رقم مساحت فیلتر و نرخ  را از سازنده دریافت کنید.

با ارقام آنها، بهتر می توانید فیلتر مناسب را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید.

  1. فیلتر خود را انتخاب کنید

فیلترهای شنی، خاک دیاتومه یا کارتریج را ترجیح می دهید؟

اگر انتخاب فیلتر خود را به یک سپرده باشید، انجام محاسبات و انتخاب فیلتری که این کار را انجام می دهد آسان تر خواهد شد.

مثالی که ما استفاده کردیم به ویژگی های یک فیلتر شنی اشاره دارد.

توجه به این نکته مهم است که هم فیلترهای DE و هم فیلترهای کارتریج نرخ فیلتر پایین تری دارند.

مساحت، نرخ فیلتر و سرعت جریان فیلتر یکسان خواهند ماند.

  1. فیلتر را بزرگ کنید

درست است. هنگامی که با پمپ مناسب مطابقت دارید، می توانید فیلتر را بزرگتر کنید.

این به این دلیل است که یک ناحیه فیلتر بزرگ‌تر، نرخ جریان را در هر متر مربع کاهش می‌دهد و فیلتر را قادر می‌سازد تا زباله‌های بیشتری را جذب کند و در نتیجه کارایی آن را افزایش دهد.

فیلترهایی که بزرگتر از آنچه در محاسبات نشان داده شده است، مخصوصاً برای استخرهایی با بارهای سنگین و برای شستشوی معکوس ضروری هستند (زیرا فیلتر برای شستشوی معکوس به اندازه اضافی نیاز دارد).

  1. نرخ فیلتر را محدود کرده و ناحیه فیلتر را تنظیم کنید

نرخ فیلتر در استخرها در بسیاری از مکان ها تنظیم می شود.

بنیاد ملی بهداشت، حداکثر نرخ فیلتر را برای اطمینان از فیلتراسیون مؤثر تعیین می کند، زیرا هرچه آب سریعتر از محیط عبور کند، تمیز کردن آن کمتر است.

سقف نرخ فیلتر اغلب برای تاسیسات تجاری اعمال می شود.

اگر این مورد در جایی است که شما زندگی می کنید، ممکن است مجبور شوید با انتخاب مدلی با سطح فیلتر بزرگتر جبران کنید.

با انجام این کار، می توانید به همان سرعت جریان بدون تجاوز از حداکثر نرخ فیلتر دست پیدا کنید.

  1. فیلتر صحیح را انتخاب کنید

با در نظر گرفتن تمام محاسبات و عوامل فوق، اکنون آماده انتخاب فیلتر مناسب برای استخر خاص خود هستید.

اگر با تمامی این توضیحات محاسبه فیلتر استخر سخت است می توانید این کار را به آریان استخر بسپارید.

تنها کافی است ابعاد و مشخصات استخر خود را به ما بدهید تا بهترین پیشنهاد و انتخاب را خدمتتان ارائه دهیم.

برای دریافت مشاوره رایگان از شرکت آریان استخر با شماره چهار رقمی 2705 تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *