سرویس و نگهداری مجموعه های آبی - 2

تمامی مجموعه های آبی همانند دیگر مکان ها دارای استهلاک بوده و متناسب با میزان مصرف نفر بر ساعت نیاز به سرویس های دوره ای، مقطعی و نظافت تخصصی دارند.

شرکت آریان استخر با گروه های کاملی از تکنسین های متخصص و مجرب در زمینه های تخصصی مورد نیاز در جهت سرویس، عیب یابی و نظافت تخصصی مجموعه های آبی خصوصی و عمومی، با عقد قراردادهای بلند مدت و کوتاه مدت به همشهریان گرامی خدمات ارائه می نماید.